• elektrouslugi
  • gipsokarton
  • boiadisvane
  • maziki
  • oblicovki
  • vik
  • topkabels902

Саниране

СаниранеПредлагаме пълния комплекс услуги по саниране на сгради. Основно това включва поставяне на външни топлоизолации, подмяна на дограма, подмяна на ВиК и електроинсталация, подмяна на отоплителна и климатична инсталация, поставяне на нов покрив или смяна на хидроизолацията.
ДОБРОТО САНИРАНЕ удължава живота на сградата с 50 години и увеличава енергийната ефективност с повече от 50 %. През 60–е и 70-е години на миналия век в България възникна проблемът с недостига на жилища. Това бе предизвикано от индустриализацията и последвалата миграция от селото към града. Именно през този период са построени и голяма част от панелните комплекси, половината от които в четирите най-големи града София, Пловдив, Варна и Бургас. Сега в България има 18 900 панелни сгради, разположени в 120 жилищни комплекса. В тях се намират 720 000 жилища, обитавани от 3 милиона българи. Експертни оценки и анализи показват, че около 20 % от панелките се нуждаят от неотложен основен ремонт.
Средният живот на сградите в България е 60 години. След като изтече това технологично време за ползване, постройките стават опасни и трябва да се санират, или да се разрушат. Според специалисти, ДОБРОТО САНИРАНЕ удължава живота на една сграда с около 50 години.
Поради тази причина, услугата за саниране на сгради стана изключително популярна у нас през последните години. Освен удължаване живота на сградите, друга основна цел на санирането е и рязко повишаване на енергийната ефективност, което води до над 50 % икономия на електро и топлинна енергия.

Lightbox 01

Lightbox 02
Lightbox 03
Lightbox 04