Монтаж на структурни кабелни системи (СКС)

Написана от Майстор БГ. Posted in Електро услуги

Монтаж на структурни кабелни системи (СКС) Планиране на окабеляването, Полагане на кабели, Монтаж и свързване на кабели, Извеждане на кабелни панели (пач-панели), Тестване на окабелените точки, Сертифициране на мрежата.
Предлагаме цялостно изграждане на Структурни кабелни системи (СКС), което включва планиране на окабеляването, полагане на кабели, монтаж и свързване на кабели, извеждане на кабелни панели и тестване на окабелените точки, сертифициране на мрежата.
Структурната кабелна система е едно от най-важните неща при проектирането и изграждането на сгради. Под СКС най-общо можем да разбираме цялостната кабелна инфраструктура, която осигурява връзката между компютри, телефони, интернет, системите за климатизация и сигурност в една сграда.
Изграждането на СКС е строго индивидуално за всеки различен обект. Нашите специалисти първо трябва да извършат проучване, за да получите точното решение, отговарящо на вашите норми и изисквания.