Монтаж на пожароизвестяване

Написана от Майстор БГ. Posted in Електро услуги

Монтаж на пожароизвестяванеПланиране на пожароизвестяване, Цялостни пожароизвестителни системи, Адресируеми контролни панели, Адресируеми пожарни датчици, Сирени, кабели и аксесоари.
Една от основните ни цели е да обезпечим максимално сигурността на нашите клиенти. Поради това предлагаме проектиране, доставка, монтаж, поддръжка и ремонт на системи за пожароизвестяване с високи технически параметри, съобразени с Европейските стандарти.
Осигуряваме и непрекъснатата поддръжка, която изисква устройство от подобен тип. През период от три месеца се извършва задължителна проверка на всички инсталирани компоненти и при наличието на дефект, повредената част задължително се ремонтира или подменя.
Системите, които предлагаме, са високочувствителни и реагират не само при възникнал пожар, а дори и при цигарен дим, когато е в близост до датчика.

Монтаж на контрол на достъп

Написана от Майстор БГ. Posted in Електро услуги

Монтаж на контрол на достъпСистеми за контрол на достъпа, Контрол на работното време, Бариери и турникети, Системи за предодвратяване на кражби.
Системите за контрол на достъпа са неразделна част от цялостните решения за обезпечаване на сигурността и са отлично средство за осигуряване спокойствието в жилищни и бизнес сгради, хотели, офиси. Те позволяват автоматичен контрол върху движението в защитена територия, преминаването на външни лица и ограничаване на достъпа до определени зони.
Изграждаме системи за контрол на достъпа, за контрол на работното време, бариери и турникети.
Системите за контрол на работното време позволяват много по - ефективен отчет и безпристрастно сведение, по отношение спазване на работното време от служителите Ви, сравнено с конвенционалните методи за отчетност.
Отпада и необходимостта от подмяна на брава и направа на нов ключ, при евентуална загуба. В случаите на загубена или открадната карта, достъпът й може да бъде забранен чрез софтуера на системата и да се издаде нова в много кратък срок.

Монтаж на структурни кабелни системи (СКС)

Написана от Майстор БГ. Posted in Електро услуги

Монтаж на структурни кабелни системи (СКС) Планиране на окабеляването, Полагане на кабели, Монтаж и свързване на кабели, Извеждане на кабелни панели (пач-панели), Тестване на окабелените точки, Сертифициране на мрежата.
Предлагаме цялостно изграждане на Структурни кабелни системи (СКС), което включва планиране на окабеляването, полагане на кабели, монтаж и свързване на кабели, извеждане на кабелни панели и тестване на окабелените точки, сертифициране на мрежата.
Структурната кабелна система е едно от най-важните неща при проектирането и изграждането на сгради. Под СКС най-общо можем да разбираме цялостната кабелна инфраструктура, която осигурява връзката между компютри, телефони, интернет, системите за климатизация и сигурност в една сграда.
Изграждането на СКС е строго индивидуално за всеки различен обект. Нашите специалисти първо трябва да извършат проучване, за да получите точното решение, отговарящо на вашите норми и изисквания.